A Mecsek faunája
The Fauna of the Mecsek Mts


HÍREK
Egy rejtélyes csiga
- 2013.07.05.

Új kutatások és újabb eredmények a mecseki vakcsiga fajon. Hány faj él a barlangok mélyén?

továbbÚj lepkefaj a Mecsekben
- 2013.05.23.

Az egész Dél-Dunántúlon ez idáig ismeretlen sodrómoly került elő Komlóról >>

továbbÚj Acta kötet
- 2009.06.15.

Megjelent az Acta Naturalia Pannonica 2009. évi 2. füzete .

továbbElveszettnek hitték
- 2009.05.16.

Elveszettnek, sokan kipusztultnak hitték Magyarország egyik nevezetes csüngőlepkéjét a Mecsek vidékéről. A fajra ismét rátaláltak >>

továbbÚJ KÖNYV - ÚJ KÖNYV
- 2009.03.15.

Új könyv Magyarország csüngőlepke (Zygaenidae) faunájáról.
A természetvédelmi szempontból erősen veszélyeztetett lepkecsaládról, hazánkban először jelent meg önálló kiadvány.

továbbÚj lepkefaj a Mecsekben
- 2009.01.19.

Egy Ázsiában leírt parányi molylepke került elő 2008 őszén a Mecsekből. A rejtélyes fajról alig vannak ismeretek Európában >>

továbbÚj mecseki katalógus
- 2008.12.11.

Megjelent, s már pdf formátumban is olvasható a Mecsek első, részletes Microlepidoptera (molylepke) katalógusa.

továbbA Mecsek állatvilága 3.
- 2008.05.26.

Június közepén jelenik meg "A Mecsek állatvilága 3." kötet.
Címe: A Mecsek zengőlégy faunája
Az új kiadvány szerzője dr. Tóth Sándor, a Bakonyi Természettudományi Múzeum ny. igazgatója, a magyar Diptera fauna egyik legeredményesebb és legaktívabb kutatója.
Az új kötet részletes ismertetése az alábbi linkre kattintva olvasható:

továbbÚj könyv a Mecsek állatvilágáról
- 2008.01.16.

Fazekas Imre szerkesztésében megjelent "A MECSEK ÁLLATVILÁGA" 2. kötet. A kiadvány megvásárlásáról a szerkesztőség e-mail címén lehet érdeklődni. >> Aktuális


Új molylepke Magyarországon
- 2007.07.02.

A Tosirips magyarus (Tortricidae) új faj Magyarországon és Közép-Európában. Részletek>>Az Aktuális menüpontban

Acta Naturalia Pannonica
- 2007.05.18.

Az 1984 és 2006 között 15 kötetben megjelent Folia Comloensis-t jogutódként az ACTA NATURALIA PANNONICA (ISSN 1788-9413) néven új periodika váltja fel. (>>> részletek az Aktuális menüpontban)

Új lista a fokozottan védett fajokról
- 2007.02.25.

Elkészült a hegység fokozottan védett fajainak részletes listája...>> (l. a Védett fajok menűpontban)

Könyv a természetvédelemről
- 2007.02.25.

Új könyv jelenik meg 2007-ben a Mecsek természetvédelméről...>> (Részletek a Kiadványok menüpontban)

50 éve fedezték fel a komlói mamutot
- 2006.11.10.

1956 őszén, a forradalom időszakában szenzációs ősmaradványra bukkantak egy komlói építkezésen...(Aktuális>>>

Új könyv a Mecsek állatvilágáról
- 2006.08.12.

Új könyvsorozat jelent meg a Mecsek állatvilágáról

B/5-ös formátum, 376 oldal, angol és német nyelvű összefoglalókkal, szövegközi ábrákkal, térképekkel, színes keményfedelű kötésben.

Az első kötetben 19 kutató 3420 állatfaj faunisztikai, ökológiai, állatföldrajzi és természetvédelmi adatait közli. Közülük 12 faj új Magyarországon, 33 pedig korábban ismeretlen volt a Mecsekből, 365 faj védett illetve fokozottan védett

Részlet az előszóból:
"A kötet megjelenése tudománytörténeti jelentőségű, hiszen még soha nem jelent meg ilyen átfogó bemutatás Magyarország "mediterrán szigeteként" számon tartott Mecsek faunájáról." (Tasnádi Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke)

Részlet az ajánlásból:
"Ajánlom a Mecsek állatvilágáról szóló könyvsorozat első kötetét minden szakembernek és mindazoknak, akik kíváncsiak zooológiai értékeinkre, s tenni kívánnak a jelenben és a jövőben azért, hogy természeti örökségünk harmóniában legyen fenntartható fejlődésünkkel." (Somosi László, a Pannonpower Holding Rt. elnök-vezérigazgatója)

A kötet megrendelhető és megvásárolhatóCincérek-Cerambycidae

A bükkerdőkben ritka a Rosalia alpina

Cincérek szempontjából a Mecsek 157 fajával az egyik legfajgazdagabb hegyvidéki térsége hazánknak. Összehasonlításul álljon itt néhány publikációs szinten feldolgozott hasonló terület fajszáma: Aggteleki Nemzeti Park – 109 faj (KOVÁCS & HEGYESSY 1999, KOVÁCS 1998), Bükki Nemzeti Park – 140 faj (MERKL et al. 1996, KOVÁCS 1998), Mátra – 146 faj (KOVÁCS & HEGYESSY 1998), Villányi-hegység – 85 faj (HORVATOVICH et al. 2000), Zempléni-hegység – 159 faj (HEGYESSY & KOVÁCS 1998, MEDVEGY 1987, 2001).
Földrajzi elhelyezkedéséből következően a melegkedvelő, déli és délkeltei elemek aránya itt a legmagasabb az országban. Közülük számos ritkaság együttes jelenléte adja a vidék legnagyobb cincérfaunisztikai értékét. Ilyenek a lomblevelűekben fejlődő Necydalis ulmi, Stromatium unicolor, Cerambyx miles, C. welensii, Purpuricenus globulicollis, Ropalopus insubricus, Herophila tristis valamint a lágyszárú tápnövényű: Cortodera holosericea, Vadonia steveni, Agapanthia cynarae, Pilemia hirsutula, P. tigrina, Cardoria scutellata, Musaria argus.

Részletes irodalom:
Kovács T. – Hegyessy G. (2006): A Mecsek cincérfaunája (Coleoptera). In: Fazekas I. (Ed.): A Mecsek állatvilága 1. – Folia comloensis 15: 173-200.Állasbogarak - futóbogarak

Fent: Cicindela sylvicola
Középen: Calosoma sycophanta
Lent: Callistus lunatusRhysodidae - Carabidae


Szakirodalmi források, illetve múzeumi és magángyűjtemények feldolgozásával, valamint az elmúlt öt évben végzett kutatásaink során a Mecsekből és környékéről az állasbogarak 1, a futóbogaraknak pedig 317 faja vált ismertté. Ez a fajszám meglehetősen nagy, ha az ország más tájegységein végzett hasonló vizsgálatok eredményeivel vetjük össze. Az ismertté vált fajok között szép számmal vannak olyanok, amelyeket már kb. egy évszázada nem gyűjtöttek ezen a vidéken. Legalább 13, a szakirodalomban korábban közölt futóbogár faj (Notiophilus aquaticus, Nothiophilus substriatus, Trechus latus, Trechus subnotatus, Agonum nigrum, Laemostenus punctatus, Laemostenus venustus, Trichotichnus laevicollis, Harpalus politus, Ophonus brevicollis, Amblystomus metallescens, Chlaenius flavipes, Microlestes fulvibasis) recens előfordulása a Mecsek térségében kizárható, vagy legalábbis bizonytalan.


Részletes irodalom:
Tallósi B., Szél Gy., Purger J.J. (2006): A Mecsek és környékének állasbogarai és furóbogarai. In: Fazekas I. (Ed.): A Mecsek állatvilága 1. - Folia comloensis 15: 51-114.


Atracél cincér

Pilemia tigrina
(Fotó: Kovács Tibor)

A fokozottan védett faj a Mecsekben ma már csak a Hosszúhetény melletti Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Területen él. A hegységben először Viertl Adalbert és Kaufmann Ernő gyűjtötte Pécsett a 19. század végén és a 20. század elején, de egykori élőhelyéről azóta eltűnt.
Magyarországon megtalálták a Mezőföldön is, azonban több mint 60 éve nyomaveszett.
Tenyésző populációi hazánkban a Mecseken kívül csak a Körös-Maros közén vannak (lásd a térképen).
A Palearktikumban csupán Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Bulgáriából mutatták ki a löszpusztarétekről, pusztafüves lejtőkről. Mindenütt elszigetelt és veszélyeztetett populációi élnek.
Tápnövénye a szintén védett kék atracél.
A tojásokból kikelt lárvák a növény szártövében és gyökerében rágnak, s ott is bábozódnak be. Az imágók április végén jelennek meg, s napsütéses időben a kék atracél szárán, virágzatán szaladgálnak.

Irodalom:
KOVÁCS T. (2005): Adatok a Pilemia tigrina magyarországi elterjedéséhez és életmódjához. - Folia hist. nat. Mus. Matr. 29: 145-150.
A Mecsek faunája - The fauna of the Mecsek Mts, Hungary

Honlapkészítés